Welkom bij Stichting Fawaka Onderwijs

Waar ben je allemaal toe in staat als je in jezelf gelooft? Wat is de kracht van een ondernemende houding? Wat is de impact van je keuzes, hier in Nederland, en in de rest van de wereld?

Stichting Fawaka Onderwijs heeft als missie om duurzaam en inclusief onderwijs te verwerkelijken. We focussen hierbij op kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren.